การแข่งขันระดับชาติ
cropped-banner6311
otpc
ใบงาน ใบความรู้
ใบงาน
ตัวอย่างสิ่งประดิษฐ์
รวม 50 สิ่งประดิษฐ์
สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน
สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน
ห้องพักอ่านหนังสือพิมพ์

นสพ.หน้าการศึกษา
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ll อ่านทั้งหมดที่นี่ >>

ทีวี
ดูทีวีบนเว็บไซต์ | ดูสถานีอื่นๆ


สำนวนไทย
สำนวนไทย
ปริศนาคำทาย
ปริศนาคำทาย
แหล่งเรียนสำหรับครูผู้สอน
แหล่งเรียนสำหรับครูผู้สอน
ห้องเรียนสีชมพู/ห้องเรียนภาษาไทย
แหล่งรวมข้อมูล vdo เพื่อการศึกษาไทย
สื่อการเรียนรู้ผ่านเครือข่ายinternet
ไทยชอล์กคลังแสงของแหล่งเรียนรู้
สื่อการเรียนรู้ สำหรับเด็ก
สถาบันสังคมศึกษา
สถาบันวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
สถาบันภาษาอังกฤษ
สถาบันภาษาไทย
Spirit of ASEAN
โครงงาน
โครงงานวิทยาศาสตร์
โครงงานคณิตศาสตร์
โครงงานภาษาไทย
โครงงานสังคมศึกษา
โครงงานภาษาอังกฤษ
โครงงานคอมพิวเตอร์
โครงงานสิ่งประดิษฐ์
โครงงานประวัติศาสตร์
ตัวอย่างโครงงานภาษาไทย
ตัวอย่างโครงงานวิทยาศาสตร์
ตัวอย่างโครงงานสิ่งประดิษฐ์
ตัวอย่างโครงงานการอาชีพ
ตัวอย่างโครงงานสังคมศึกษา
สื่อการเรียนการสอน
ชุดฝึกทักษะการเขียนคำภาษาไทย
ชุดฝึกทักษะการเขียนคำภาษาไทย
แบบฝึกซ่อมเสริมการอ่านเขียนภาษาไทย ป.1-3
บัญชีคำพื้นฐานอนุบาล
บัญชีคำพื้นฐาน ป.1
บัญชีคำพื้นฐาน ป.2
บัญชีคำพื้นฐาน ป.3
แบบบันทึกความสามารถในการอ่าน
แบบฝึกอ่านเขียนคำสระ
แต่งเรื่องจากภาพ
ชุดฝึกนักเรียน LD
เอกสารการสอนสำหรับเด็กพิเศษ
การไปทัศนศึกษา/แหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา
เอกสารประกอบการขออนุญาต
สรรหามาฝาก
เอกสารแนะนำการใช้งาน Social Media
IT-GUIDES

ผลงานอาจารย์
ผลงานนักเรียน
ดาวน์โหลดเอกสาร
เอกสารภายใน
รายชื่อศิษย์เก่า
เช็คเกรดออนไลน์
บันทึกเกรด
ศรีสะเกษภายใน 7 วัน 
 
โครงการแท็ปเล็ต
trueplookpanya

Google
นำไปติดเว็บของคุณคลิก

เว็บไซต์ดูแลเด็กติดเกมส์

สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 05/05/2011
ปรับปรุง 09/04/2014
สถิติผู้เข้าชม 798210
Page Views 1192219
สถิติ
ผู้ดูแลระบบ

นายนพดล  นวลแสง
ครู/ครูชำนาญการพิเศษ
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน

แบบสำรวจความคิดเห็น
โรงเรียนควรพัฒนาด้านใดมากที่สุด
โรงอาหาร
อาคารเรียน
บริเวณสระน้ำ
ห้องน้ำห้องส้วม
ที่เผาขยะ
ดูผลโหวด
QR-Code Generater
ตัวอย่างโครงงานภาษาไทย
ตัวอย่างโครงงานภาษาไทย
ตัวอย่างโครงงานภาษาไทย

เรื่อง สำรวจรวบรวมคำที่มักเขียนผิดในภาษาไทย

ที่มาและความสำคัญของโครงงาน

การเขียนคำภาษาไทยให้ถูกต้องตรงตามแบบแผนนั้น นับเป็นสิ่งที่ต้องให้ความสำคัญอย่างยิ่ง การเขียนคำภาษาไทยได้ถูกต้องเป็นการแสดงถึงความเข้าใจ และให้ความสำคัญอย่างลึกซึ้งกับภาษาซึ่งเป็นมรดกล้ำค่าของไทยแต่โบราณมา ทว่าในปัจจุบัน การเขียนภาษาไทยเป็นไปอย่างกว้างขวางทั่วถึง อีกทั้งภาษาไทยเป็นภาษาที่งดงามซับซ้อน มีตัวพยัญชนะถึง 44 ตัว มีคำพ้องรูป พ้องเสียงมากมาย จึงทำให้เกิดความสับสน ในการสะกดคำบางคำ นานวันเข้าจึงมีคำที่มักเขียนผิดมากมาย ผู้จัดทำเห็นความจำเป็นที่ควรจะรวบรวมคำที่มักเข่ยนผิดในภาษาไทย ซึ่งมักจะเป็นคำที่คุ้นเคยในการฟังและพูด แต่มักไม่ค่อยเขียน เมื่อต้องเขียนจึงเขียนผิด การรวบรวมคำที่มักเขียนผิด พร้อมทั้งค้นหาความหมายนั้นได้จัดเรียงลำดับตัวอักษรเพื่อให้ง่ายต่อการ ศึกษา และเกิดประโยชน์มากที่สุด

วัตถุประสงค์

1. เพื่อรวบรวมคำที่มักเขียนผิดในภาษาไทย ค้นคว้าแก้ไขให้ถูกต้องแล้วเรียบเรียงใหม่ตามลำดับตัวอักษรตั้งแต่ ก-ฮ

2. เพื่อค้นหาความหมายของคำที่ได้แก้ไขให้ถูกต้องแล้วนั้นมาแสดงไว้ให้ง่ายต่อการค้นคว้า

3. เพื่อให้การเขียนคำในภาษาไทยเป็นไปอย่างถูกต้องตามแบบพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2525 ซึ่งเป็นมาตรฐานในการเขียนคำภาษาไทย

ขอบเขตของการศึกษาค้นคว้า

รวบรวมคำที่มักเขียนผิด เรียบเรียงใหม่ตามลำดับตัวอักษรและค้นหาความหมายของคำนั้น ๆ ตามลำดับตัวอักษร ก-ฮ

วิธีการดำเนินการ

1. ศึกษาจากหนังสือรวบรวมคำที่มักเขียนผิด อ่านอย่างไรและเขียนอย่างไร ของราชบัณฑิตยสถาน (แก้ไขเพิ่มเติม) ซึ่งได้รวบรวมไว้เบื้องต้นแล้วส่วนหนึ่ง

2. รวบรวมคำที่เป็นศัพท์ยากจากหนังสือเรียนภาษาไทย ท 503 ชุดวรรณสารวิจักษณ์ เล่ม 3

3. ค้นหาความหมายจากพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2525 พร้อมกับเรียบเรียงตามลำดับตัวอักษร

4. นำเสนอในรูปแบบตาราง

ผลการศึกษา

ตารางแสดงคำที่มักเขียนผิด

คำที่มักเขียนผิด คำที่เขียนถูกต้อง ความหมาย
กงศุล กงสุล พนักงานผู้มีหน้าที่ดูแลผลประโยชน์ในต่างประเทศ
กฏ กฎ ข้อบังคับ
กบฎ กบฏ ประทุษร้ายต่อประเทศ
กันเชียง กรรเชียง เครื่องพุ้ยน้ำให้เรือเดิน รูปคล้ายแจว
กันโชก กรรโชก ขู่เอาด้วยกิริยาหรือวาจาให้กลัว
กันไตร กรรไตร เครื่องมือสำหรับใช้หนีบ มี 2 ขา เขียนเป็นกรรไกร หรือ ตระไกรก็มี
กรรมพันธ์ กรรมพันธุ์ ลักษณะนิสัย โรคบางชนิดที่สืบทอดทางสายเลือด
กรรมสิทธิ กรรมสิทธิ์ ความเป็นเจ้าของทรัพย์
กล่อน กร่อน สึกหรอ
ขรุกขริก ขลุกขลิก เต๋าเขย่า (การพนัน) , แกงเผ็ดที่มีน้ำน้อย
ขมักเขม้น , ขะมักขะเม่น ขะมักเขม้น ตั้งใจทำอย่างรีบเร่งเพื่อให้แล้วเสร็จไป
ขมุกขมอม ขะมุกขะมอม เปรอะเปื้อนมอซอ
ขันทสกร ขัณฑสกร น้ำตางกรวด
ขัดสมาส ขัดสมาธิ นั่งเอาขาสองข้างขัดกันไขว้กัน
ขันเชนาะ ขันชะเนาะ บิดลูกชะเนาะให้ตึง
ขาดดุลย์ ขาดดุล บกพร่อง
คึ่นช่าย ขึ้นฉ่าย ชื่อไม้ล้มลุกชนิดหนึ่ง ใบคล้ายผักชีแต่โตกว่า
เข็นใจ เข็ญใจ ยากจนข้นแค้น
ขเม็ดแขม่ เขม็ดแขม่ ประหยัด
ขเยก , ขะเหยก เขยก อาการที่เดินหรือวิ่งด้วยปลายเท้าอย่างคนเท้าเจ็บ
ขะเหยิน เขยิน ยื่นออกมา
เข้าฌาณ เข้าฌาน ทำใจให้สงบตามหลักพระพุทธศาสนา
เข้ารีด เข้ารีต เปลี่ยนไปถือศาสนาอื่น
ไข่มุกข์ , ไข่มุกด์ , ไข่มุข ไข่มุก วัตถุมีค่า มีลักษณะกลม ๆ เกิดจากหอยบางชนิด
คณณา คณนา นับ
คณโฑ คนโท หม้อน้ำรูปต่าง ๆ คอยาว
เครื่องยนตร์ เครื่องยนต์ เครื่องจักรที่ทำให้เกิดพลังงาน
เครื่องลาง เครื่องราง เช่น ตะกรุด ผ้ายันต์
เครื่องสำอางค์ เครื่องสำอาง สิ่งเสริมแต่งหรือบำรุงให้ดูงาม
เคหะสงเคราะห์ เคหสงเคราะห์ องค์การสงเคราะห์ด้านที่อยู่อาศัย
เคี่ยวเข็น เคี่ยวเข็ญ บีบบังคับ
โครงการณ์ โครงการ แผนหรือเค้าโครง
โควต้า โควตา การจำกัดจำนวนโดยวางกฎเกณท์ไว้
งบดุลย์ งบดุล บัญชีแสดงรายการแตกต่างระหว่างทรัพย์สินกับหนี้สิน
งูสวัสดิ์ งูสวัด โรคที่เกิดจากการติดเชื้อไวรัสชนิดหนึ่ง
โง่เหง้า โง่เง่า โง่มาก
จรเข้ จระเข้ สัตว์เลื้อยคลานขนาดใหญ่
จาละเม็ด จะละเม็ด ชื่อปลาทะเล รูปร่างป้อมสั้น ลำตัวแบนข้างมาก
จักรพรรดิ์ จักรพรรดิ พระราชาธิราช
จันทาล , จันฑาล จัณฑาล ต่ำช้า
จตุรัส จัตุรัส สี่เหลี่ยมด้านเท่าเป็นมุมฉาก
ต้นจันทร์ ต้นจันทน์ ชื่อพรรณไม้บางชนิดที่มีเนื้อไม้ดอกหรือผลหอม
ตลบแตลง ตลบตะแลง พลิกแพลงด้วยเล่ห์เหลี่ยมให้หลงเชื่อ
ตะกรุมตะกลาม ตะกรุมตะกราม กิริยาที่ทำไปอย่างขาดการพินิจพิจารณาเนื่องในการบริโภค ผลีผลาม
- ตะเข้ จระเข้; ตัวไม้จากกลางจั่งบ้านมายังชายคา
ตะเข้ ตะเฆ่ เครื่องลากเข็นของหนัก รูปเตี้ย ๆ มีล้อ
ตาราง ตะราง ที่คุมขังนักโทษ
ตล่อม ตะล่อม ทำให้รวมกันเข้ามาเป็นกอง ; อัตราตวงของโบราณ
ต่าง ๆ นา ๆ ต่าง ๆ นานา หลายอย่าง หลายชนิด
ตานขะโมย ตานขโมย ชื่อโรคพยาธิลำไส้อย่างหนึ่ง
ตาลตะโหนด ตาลโตนด ชื่อต้นไม้ชนิดหนึ่ง ใบใหญ่
ตาละปัตร ตาลปัตร พัดใบตาลมีด้ามยาว สำหรับพระใช้ในพิธีกรรม
ตำหรับตำรา ตำรับตำรา ตำราที่กำหนดไว้เฉพาะเรื่อง
เต๊นท์ เต็นท์ ที่พักย้ายได้ ทำจากผ้าใบถนนราดยาง ถนนลาดยาง ถนนลาดยางมะตอย
ถนัดถะหนี่ ถนัดถนี่ ถนัดชัดเจน
ถั่วพลู ถั่วพู ถั่วชนิดหนึ่ง
ทะโมน ทโมน ใหญ่และมีกำลังมาก
ทะยอย ทยอย หย่อย ๆ กันไปไม่ขาดระยะ
ทะแยง ทแยง เฉลียง , เฉียง
ทรนง ทระนง ทะนง , หยิ่ง
ทรัพย์สิทธิ์ ทรัพย์สิทธิ สิทธิเหนือทรัพย์นั้น ๆ
ทนง ทะนง ถือตัว หยิ่ง
ทนุบำรุง ทะนุบำรุง เอาใจใส่ดูแล เลี้ยงดู
ทลวง ทะลวง ทำให้เป็นช่องกลวงเข้าไป
ทลึ่ง ทะลึ่ง แสดงกิริยาหรือวาจาอันไม่สมควรในเรื่องที่ไม่ใช่ธุระของตัวเอง
ทะเลสาป ทะเลสาบ ห้วงน้ำใหญ่ที่มีลักษณะเนื้อที่กว้างใหญ่
ทัศนะศิลป์ ทัศนศิลป์ ศิลป์จากการเห็น
เทอดพระเกียรติ เทิดพระเกียรติ ยกย่องพระเกียรติไว้เป็นที่เคารพ
แท๊กซี่ แท็กซี่ รถยนต์รับจ้างสาธารณะ
ธัญญพืช ธัญพืช พืชข้าวกล้า
ธำมรง ธำมรงค์ แหวน
ธำรงค์ ธำรง ชูไว้ ทรงไว้
ธุดง ธุดงค์ องค์คุณเครื่องกำจัดกิเลส
ธุระการ ธุรการ การจัดกิจการงานโดยส่วนรวมของแต่ละหน่วย
ธุระกิจ ธุรกิจ
การงานประจำเกี่ยวกับอาชีพค้าขาย

ผลและการวิจารณ์ผล
1. โครงงานนี้มีการรวบรวมคำไว้มากกว่า 70 คำ
2. มีการนำเสนอในรูปแบบตาราง อ่านง่าย

สรุปผลการศึกษา
คำ ในภาษาไทยที่มักเขียนผิดนั้น โดยส่วนใหญ่ที่ผิดนั้นก็คือ เกิดจากการที่คำนั้น ๆ มีคำพ้องเสียงหลายคำ แต่สะกดคำต่างกันจึงทำให้ใช้ผิด อีกทั้งเป็นเพราะคำไทยมีตัวพยัญชนะถึง 44 ตัว มีบางตัวที่ออกเสียงเดียวกัน ทำให้เกิดการใช้ผิดกัน

เอกสารอ้างอิง
ราชบัณฑิตยสถาน. อ่านอย่างไรและเขียนอย่างไร ฉบับราชบัณฑิตยสถาน
(แก้ไขเพิ่มเติม) พิมพ์ครั้งที่ 14. กรุงเทพฯ : คอมฟอร์ม,2540
พจนานุกรม ฉบับเฉลิมพระเกียรติ พ.ศ. 2530
.
UploadImage
ที่มา.http://nawapat.is.in.th/?md=content&ma=show&id=45

โรงเรียนบ้านจันลม  ::  Junlom  School
หมู่ที่
 
ตำบลลมศักดิ์   อำเภอขุขันธ์  จังหวัดศรีสะเกษ  33140

 webmaster E-mail : janlom56@gmail.com  โทร.08-1067-6557