ผู้บริหาร

นายสัมภาษณ์ ชินกลาง
ผู้อำนวยการโรงเรียน
เรื่องน่าสนใจของครู
โครงสร้างหลักสูตร 2556

คลิกฟังเพลงมโนราห์ 16-6.gif
dltv

คำขวัญประจำอำเภอของนครศรีธรรมราช
ตรวจสอบสถานะใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
เอกสารธุรการชั้นของครู
 แบบเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล 
 
เก็บข้อมูลบุคลากรในสถานศึกษา
วงการศึกษาครูและผู้บริหาร2
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาในทรรศวรรษที่ 2( พ.ศ.2552-2561)
 จุดเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน เพื่อการขับเคลื่อนหลักสูตรฯ การจัดการเรียนรู้ และการวัดผลฯ
 แบบติดตามการดำเนินงานของโรงเรียนตามจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
 
การอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาครูเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษา
 แบบเก็บข้อมูลทะเบียนนักเรียนรายบุคคล
 แบบเก็บข้อมูลทะเบียนบุคลากรในสถานศึกษา
20111010104157

วีดีทัศน์สาธิตการใช้แท็บแล็ต
การพัฒนาและหนังสือสำหรับนักเรียนบกพร่องทางการเรียน
ไอซีทีเผยสเปคแท็บเล็ต ซื้อแจกเด็ก ป.1
website ฟันดี๊ดี
แผนการเรียนรู้ทุกชั้นทุกวิชา
สื่อการสอนทุกวิชาประถม-มัธยม
สื่อการสอน cai สำหรับนักเรียน
แผนการสอนแท็บเล็ต ป.1-3
หนังสือเรียนในอดีตที่น่าสนใจ
หนังสือเรียนหายากในอดีต
คำพื้นฐานภาษาไทย อนุบาล-ป.6(อุปกรณ์สอน)
การสอนซ่อมเสริมภาษาไทย ป.3
ชุดฝึกการอ่านการเขียนภาษาไทย
อ่าน คิด วิเคราะห์และเขียนภาษาไทย
แบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะคิดเลขเร็ว
หนังสือเรียนภาไทย-มานี-มานะ ป.1-6หลักสูตร 2521
พจนานุกรม ค้นหาคำศัพท์ออนไลน์ (Dictionary Online
แบบทดสอบตามตัวชี้วัดทุกวิชาแบบ0nline ชั้น ป.6
ข้อสอบอังกฤษ ป.6ตามตัวชี้วัด
ข้อสอบท้ายบท คณิตศาสตร์ ชั้น ป.2
ข้อสอบคณิต ป.3ตามตัวชี้วัด
O-NET จาก บจก.อักษรเจริญทัศน์(อจท)
แผนการเรียนรู้-อนุบาล-ประถม-มัธยม-หลักสูตร2551(ล่าสุด)
ข้อสอบONET-GAT-PATชั้น ม.5
คลังข้อสอบระดับชั้นมัธยมตอนต้น
แบบฝึก-ใบงานระดับมัธยม
ภาค 1-2 ชั้น ม.1
โปรแกรม Free Download Managerสำหรับดาวน์โหลด
ใบงานการงานเทคโนโลย ป.1-ป.6
แบบคัดลายมือระดับประถม
แบบชุดทักษะการเขียนคำภาษาไทยดีมาก
ใบงานคณิตศาสตร์ชั้น ป.4-6
คณิตศาสตร์แหล่งเรียนรู้
ชุดพัฒนาทักษะภาษา
คำพื้นฐานที่เด็กควรอ่านได้
ดาวน์โหลดแบบฝึกภาษาไทย
- แบบฝึกชุดที่ 1
Download
- ชุดที่ 2 สระหาคู่.doc
Download
- ชุดที่ 3 น้องหนูประสมสระ
Download
- ชุดที่ 4 วรรณยุกต์ไทย
Download
- ชุดที่ 5 คำในมาตราตัวสะกดแม่ ก กา
Download
- ชุดที่ 6 คำที่มีตัวสะกดตรงตามมาตราตัวสะกด
Download
- ชุดที่ 7 คำที่มีตัวสะกดไม่ตรงตามมาตราตัวสะกด
Download
- ชุดที่ 8 คำควบกล้ำ
Download
- ชุดฝึกนายปัญญาวุธ เทอม 2
Download
- แบบฝึกคัดอ่านเขียน อังกฤษ
Download
แบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ ชั้น ป.1-ป.6 (2)
หลักสูตรใหม่ 2551
ตัวอย่างหลักสูตรใหม่51ทุก วิชา
หลักสูตรแกนกลาง 2551
หลักสูตรใหม่ภาษาไทย
หลักสูตรใหม่คณิตศาสตร์
หลักสูตรใหม่วิทยาศาสตร์
หลักสูตรใหม่สังคมศึกษาฯ
หลักสูตรใหม่ศิลปะ
หลักสูตรใหม่สุขศึกษาฯ
หลักสูตรใหม่การงานอาชีพฯ
หลักสูตรภาษาต่างประเทศ
แนวปฏิบัติการวัดประเมิน ผล
ถาม–ตอบ แนวปฏิบัติการวัด ประเมินผล
เว็บไซต์หลักสูตรแกนกลางปี 51
โปรแกรมการจัดทำ ปพ 1
เว็บเพื่อนครู
มุมความรู้ทั่วไป
คณิตศาสตร์ประถม(สสวท)
 products & service    
 upfree  9M.ใช้
สาระน่ารู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
โหลดเพลง คลิปวีดีโอ นิยาย การ์ตูน
สาระแก่นสารทางธรรม
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านคิดว่าการที่นักเรียน..อ่านไม่คล่อง..คิดเลขไม่ถูก..เพราะสาเหตุใด
โครงสร้างหลักสูตรไม่เหมาะสม
เปลี่ยนหลักสูตรบ่อย
เวลาฝึกปฏิบัติน้อย
เพราะตัวครูและผู้สอน
เปลี่ยนนโยบายการศึกษาบ่อย
เปลี่ยนผู้บริหารระดับสูงบ่อย
เพราะสาเหตุอื่นๆ
ดูผลโหวด
upload 10 m
ลิ้งค์น่าสนใจ
ฝนฟ้าคะนองคลิกดูที่หนังสือสีแดง
สถิติการเข้าใช้
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 06/12/2010
ปรับปรุง 16/04/2014
สถิติผู้เข้าชม 5958260
Page Views 9546603
ภาพกิจกรรม

งานมหกรรมพัฒนาความฉลาดทางสุขภาวะ:ลานสกาสุขสันต์ฟันแข็งแรง ประจำปีการศึกษา 2554(คลิกดูภาพ)
( จำนวน 25 รูป / ดู 5923 ครั้ง )
นักศึกษาฝึกฝนจากวิทยาลัยพยาบาล(คลิกดูภาพ)
( จำนวน 15 รูป / ดู 3848 ครั้ง )
นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช สังเกตการสอน(...คลิก)
( จำนวน 19 รูป / ดู 4162 ครั้ง )
ลานสกาสุขสันต์ ฟันแข็งแรง เครือข่ายเด็กไทยฟันดี
( จำนวน 11 รูป / ดู 4055 ครั้ง )
นักเรียนชุดมัคคุเทศก์น้อยร่วมกิจกรรม
( จำนวน 19 รูป / ดู 3723 ครั้ง )
ขบวนกลองยาวโรงเรียนวัดไทรงามร่วมแห่กฐินวัดไทรงาม ปี 2554(คลิกดูvdo)
( จำนวน 0 รูป / ดู 5312 ครั้ง )
กิจกรรมงานเกษียณอายุราชการครูประสงค์ ทิพย์สีนวล ปี 54 ณ รร.วัดไทรงาม
( จำนวน 14 รูป / ดู 5184 ครั้ง )
ยกหมรับไปวัด ปี 2554และชมประเพณีแห่หมรับ ทำบุญเดือนสิบของจังหวัด(คลิก)
( จำนวน 20 รูป / ดู 4080 ครั้ง )
งานเลี้ยงน้ำชา 54(คลิก)
( จำนวน 34 รูป / ดู 5024 ครั้ง )
เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2554(คลิก)
( จำนวน 20 รูป / ดู 3487 ครั้ง )
ร่วมกิจกรรมงานเทศบาลตำบลลานสกาพบประชาชน ปี 2554(คลิก)
( จำนวน 29 รูป / ดู 3920 ครั้ง )
มอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติที่มีผลคะแนนจากการประเมิน สมศ.ระดับคะแนน ดีมาก(คลิก)
( จำนวน 19 รูป / ดู 2823 ครั้ง )
ผอ.สมพร ช่วยสองเมือง เยี่ยมโรงเรียนบ้านเกิด พร้อมมอบทุนการศึกษาและเสื้อผ้าแก่นักเรียน(คลิก)
( จำนวน 12 รูป / ดู 1658 ครั้ง )
ร่วมงานบำเพ็ญกุศลศพของงานประธานกรรมการสถานศึกษาโรงเรียน
( จำนวน 6 รูป / ดู 1293 ครั้ง )
หลักสูตรเปิดวงกลองยาวโรงเรียน
( จำนวน 12 รูป / ดู 2538 ครั้ง )
การอบรมบุคคลากรครูผู้สอนรายวิชาภาษาไทย ช่วงชั้นที่ 2 สังกัด สพป.นศ.1
( จำนวน 5 รูป / ดู 2069 ครั้ง )
โรงเรียนวัดไทรงาม หมู่ที่ 1 ตำบลเขาแก้ว อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช 80230 โทร.0-7539-1091 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1
=======================================================================================================
++++โรงเรียนวัดไทรงามเป็นองค์กรของรัฐ ที่จัดตั้งขึ้นเพื่อประชาสัมพันธ์สถานศึกษา และให้ความรู้แก่บุคลากร เพื่อนำไปใช้กับเยาวชนของชาติ ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของโรงเรียน โปรดแจ้งให้ผู้ดูแลเว็บไซต์ไต้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยด่วนต่อไป+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++